Вітаємо Вас на Бібліотечному інформаційно-освітньому порталі

Подпись: Навчальна література
---- Вітаємо Вас на Бібліотечному інформаційно-освітньому порталі НБ ХДУХТ ----

Черевко О.І. Процеси і апарати харчових виробництв : підручник / О.І. Черевко, А.М. Поперечний. – Х. : ХДАТОХ. – 2002. – 417 с.

ISBN 966-7885-16-Х

 

Черевко О.І. Процеси і апарати харчових виробництв : підручник / О.І. Черевко, А.М. Поперечний. – Х. : ХДАТОХ. – 2002. – 417 с.

ISBN 966-7885-16-Х

 

Підручник знайомить з основними поняттями, класифікацією, моделюванням процесів та апаратів харчових виробництв. В ньому розглядаються гідромеханічні, механічні, теплові, масообмінні та інші процеси, що мають важливе значення у виготовленні продукції харчових виробництв. Особливої уваги приділяється питанням оптимізації процесів та збереженню енергетичних ресурсів.

Підручник розраховано на використання в навчальному процесі під час підготовки магістрів та спеціалістів кваліфікації інженер-механік та інженер-технолог підприємств харчування і харчових виробництв. Також може бути корисним аспірантам, науковим співробітникам і широкому колу спеціалістів, які займаються питаннями розробки, виготовлення та експлуатації харчового технологічного обладнання, інженерно-технічним працівникам агропромислового комплексу, які займаються переробкою харчової сировини , підприємцями малого бізнесу та фермерських господарств.

 

 

Зміст

 

Розділ 1. Основні положення та наукові основи курсу

Розділ 2. Основи гідравліки

Розділ 3. Гідромеханічні процеси

Розділ 4. Механічні процеси

Розділ 5. Теплові процеси

Розділ 6. Масообмінні процеси