Вітаємо Вас на Бібліотечному інформаційно-освітньому порталі

Подпись: Бібліографічні покажчики
---- Вітаємо Вас на Бібліотечному інформаційно-освітньому порталі НБ ХДУХТ ----

ШУДРИК Ігор Олексійович

 

кандидат філософських наук

 

Професор кафедри суспільних та гуманітарних дисциплін Харківського державного університету харчування та торгівлі, кандидат філософських наук

Ігор Олексійович Шудрик : біобібліографічний покажчик наукових праць (1970 ― 2013 рр.) / уклад. : Л.Д. Льовшина, Г.О. Маслова, К.П. Швецова ; ХДУХТ, 2014. ― 47 с.

 

У біобібліографічному покажчику зібрані матеріали про життєвий шлях та наукову діяльність професора кафедри суспільних та гуманітарних дисциплін Харківського державного університету харчування та торгівлі, кандидата філософських наук, Ігоря Олексійовича Шудрика.

До складу покажчика увійшли монографії, навчальні посібники, статті, методична література та тези виступів на наукових конференціях, які відображають багаторічну плідну діяльність автора в галузі філософії, релігієзнавства та краєзнавства.

Шудрик І. О. Філософські дискусії в Харкові : монографія / І. О. Шудрик. – Х.: ХДУХТ, 2014. – 184 с.

ISBN 978-966-405-354-6

 

У монографії розглянуто процес становлення та утвердження більшовицької тоталітарної системи в ідеології, культурі, науці та освіті, літературні (1925- 1928 рр.) та філософські (1931-1933 рр.) дискусії в Харкові та їхні трагічні наслідки. Монографія розрахована на науковців, студентів, аспірантів, викладачів філософії, історії, мовознавства та культурології вищих закладів освіти, краєзнавців та на широке коло читачів.

Шудрик І. О. Історія філософської думки в Харківському університеті : монографія / І. О. Шудрик ; Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі. – Х., 2013. – 318 с.

ISBN 978-966-405-301-0

 

У монографії розглянуто основні етапи розвитку філософської думки в Харківському університеті з початку його заснування до початку ХХІ століття. Проаналізовано філософські погляди викладачів кафедри філософії, богословських кафедр та професури гуманітарних і природничих кафедр. Монографія розрахована на науковців, студентів, аспірантів, викладачів філософії та культурології вищих закладів освіти, краєзнавців, широке коло читачів.

Шудрик, І. О. Історія філософської думки в Слобідській Україні : Монографія / І. О. Шудрик; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Х., 2012. – 424 с.

ISBN 978-966-405-240-2

 

У монографії розглядаються основні етапи розвитку філософської думки в Слобідській Україні з кінця ХVІІ - до початку ХХІ століття. Аналізуються філософські погляди видатних мислителів Слобожанщини. Розраховано на науковців, студентів, аспірантів, викладачів філософії та культурології вищих закладів освіти, краєзнавців, широке коло читачів.

1

2

3

4