Вітаємо Вас на Бібліотечному інформаційно-освітньому порталі

Подпись: Навчальна література
---- Вітаємо Вас на Бібліотечному інформаційно-освітньому порталі НБ ХДУХТ ----

Черевко О.І. Переробка сировини тваринного походження : навч. посіб. / О.І. Черевко, О.М. Сафонова, О.В. Богомолов. – Х. : ХДУХТ, 2002. – 260 с.

SSBN 966-7885-25-9

 

 

Черевко О.І. Переробка сировини тваринного походження : навч. посіб. / О.І. Черевко, О.М. Сафонова, О.В. Богомолов. – Х. : ХДУХТ, 2002. – 260 с.

SSBN 966-7885-25-9

 

Розглянуто функціонально-технологічні властивості сільськогосподарської сировини тваринного походження (М’ясної, молочної, яєчної та рибної) та їх взаємозв’язок з основними фізико-хімічними, біохімічними і мікробіологічними властивостями сировини, їх вплив на режими виробничих операцій. Представлено структурований матеріал про сучасні способи переробки тваринної сировини і асортимент харчової продукції на її основі.

 

 

 

Зміст

 

Глава 1. Технологічний потенціал продукції тваринництва

Глава 2. М’ясна сировина та її переробка

Глава 3. Молоко та його переробка

Глава 4. Яйця та їх переробка

Глава 5. Рибна сировина та її переробка